การจัดเรียงสินค้าแต่ละประเภท

การแสดงแบบสไลด์ (Product Slider)

เป็นการแสดงสไลด์ตัวอย่างสินค้าโดยเฉพาะ โดยจะแสดงภาพนิ่งของสินค้าในรูปแบบของการหมุนวนไปเรื่อยๆ เมื่อนำเมาส์ไปวาง ที่สินค้า ภาพจะหยุดอยู่กับที่ สามารถคลิกเข้าดูรายละเอียดของสินค้าต่อไปได้


แบ่งตาม สไลน์หมวดหมู่สินค้า (Product Slider Categories)

เป็นการแสดงสไลด์ตัวอย่างสินค้าโดยเฉพาะ โดยจะแสดงภาพนิ่งของสินค้าในรูปแบบของการหมุนวนไปเรื่อยๆ เมื่อนำเมาส์ไปวาง ที่สินค้า ภาพจะหยุดอยู่กับที่ สามารถคลิกเข้าดูรายละเอียดของสินค้าต่อไปได้


การแสดงแบบหมวดหมู่คงที่/สินค้าล่าสุด (Product latest)

เป็นการแสดงสไลด์ตัวอย่างสินค้าโดยเฉพาะ โดยจะแสดงภาพนิ่งของสินค้าในรูปแบบของการหมุนวนไปเรื่อยๆ เมื่อนำเมาส์ไปวาง ที่สินค้า ภาพจะหยุดอยู่กับที่ สามารถคลิกเข้าดูรายละเอียดของสินค้าต่อไปได้

น้ำผลไม้

แย้มขวดทรงสูง

แย้มขวดทรงสูง

แบ่งตาม paginate

เป็นการแสดงสไลด์ตัวอย่างสินค้าโดยเฉพาะ โดยจะแสดงภาพนิ่งของสินค้าในรูปแบบของการหมุนวนไปเรื่อยๆ เมื่อนำเมาส์ไปวาง ที่สินค้า ภาพจะหยุดอยู่กับที่ สามารถคลิกเข้าดูรายละเอียดของสินค้าต่อไปได้

Showing 9–12 of 12 results