นโยบายความเป็นส่วนตัว

รามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยให้ข้อมูลของคุณซึ่งเราประมวลผลหรือควบคุม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้ข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราที่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์กับคุณแบบออนไลน์และทางโทรศัพท์ ตลอดจนเวลาที่คุณมาที่ศูนย์ของเราซึ่งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด และตรวจดูความเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีขึ้นที่เว็บไซต์นี้เป็นระยะ (เราสามารถแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลาด้วยการโพสต์ข้อกำหนดที่ได้รับการแก้ไขแล้วในเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดที่ได้รับการแก้ไขทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติในวันที่ซึ่งได้แจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่โพสต์ หากไม่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น)